e-Defter Nedir

e-Defter Nedir?

Tutulması zorunlu olan yasal defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına, muhafazasına ve GİB’e raporlanmasına olanak sağlayan sistemdir.

Hangi mükellefler e-Defter’e geçmelidir?

ü  e-Fatura uygulamasında zorunluluk kapsamındaki tüm firmalar, e-Fatura’ya geçişlerini izleyen yılın başında e-Defter uygulamasına geçmek zorunludur. e-Fatura kapsamında olmayan firmalar da gönüllü olarak e-Defter’e geçebilirler.

ü  Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve sonrasındaki yıllarda bağımsız denetime tabi olan firmaların ise takip eden yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.

ü  Mevcutta ya da ileri bir tarihte e-Defter uygulamasına zorunlu olarak giren mükelleflerin tam bölünme, birleşme veya nevi değişikliğine gitmeleri durumunda devrolan, birleşen ya da bölünme sonucunda oluşan firmalar tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı doldurmadan e-Defter uygulamasına geçmelidir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

e-Defter firmalara nasıl avantajları sağlar?

ü  Kamu ve Özel kuruluşlarla bilgi akışınızda hız ve kolaylık,

ü  Baskı, arşiv, noter maliyetlerinde tasarruf,

ü  Defterlerinize ve berat dosyalarınıza her an her yerden kolayca erişim,

ü  Defter kayıtlarının güvenli ortamda tutulması,

KoçSistem e-Defter’in Özellikleri

ü  ERP/Muhasebe programı ile tam entegrasyon

ü  Defter verisi kontrolleri ile hatasız defter oluşturma

ü  Uçtan uca takip ile defter izlenebilirliği sağlama

ü  Mizan kontrolü ile defter gönderim özelliği

ü  Gelişmiş arama ile belge numarası ile istenilen yevmiye kaydına ulaşarak kolay denetim yapabilme

ü  Çok büyük defterlerde sayfa bazlı gezinme ve çıktı alabilme özelliği

Neden KoçSistem e-Defter çözümünü tercih etmelisiniz?

ü  Deneyimli Kadro: Elektronik belge sistemlerinin başlangıcından bu yana KoçSistem Türkiye’nin en büyük firmalarının e-belge dönüşümüne deneyimli ekibi ile öncülük etmektedir.

ü  Güçlü Altyapı ve İş Sürekliliği Güvencesi: Son teknolojiye sahip altyapısı ile İstanbul ve Ankara’da toplam 3 ayrı konumda bulunan KoçSistem yönetimindeki veri merkezlerinde belgeler güvenle saklanmakta ve iş sürekliliği garantisi sağlar.

ü  Mevzuat ile %100 uyum:  Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı en son mevzuatlara uyumlu ve değişen mevzuatlara göre güncellenen altyapı ile %100 uyumluluk sunar.

ü  Muhasebe Yazılımları ile Uyum: e-Defter çözümü ERP ve muhasebe yazılımınız ile tam entegre şekilde çalışır.

ü  Kullanıcı Dostu Arayüz Türkiye’nin en büyük firmaları ile çalışmalar sonucu en çok kullanılan özelliklere göre tasarlanmış kullanıcı arayüzü ile kolay kullanım sunar.